Schattingen

Meerwaarde/expertise schatting

Een erkend schatter kan in vele gevallen optreden. We geven een objectieve waardebepaling die erkend wordt door de Vlaamse Belastingsdienst. 
We treden onder andere op voor:

- Hypothecaire kredieten en bankwaarborgen
- Aankoop of verkoop van vastgoed
- Onteigening, ter controle van de opgelegde vergoeding
- Verdeling en nalatenschap (VLABEL conform) 

Landmeter Van Gele is een erkend schatter-expert met identificatienummer 005214956133

Erkende VLABEL schatting

Een erfgenaam kan voor de aangifte van zijn of haar nalatenschap een beroep doen op een erkende schatter-expert om een correcte waarde van onroerende goederen te laten schatten. Sinds 1 april 2019 heeft de erfgenaam nu ook de vrije keuze om voor het bepalen van de Vlabel erfbelasting van de onroerende goederen vooraf een kosteloze schatting door de overheid aan te vragen.

Voor deze gratis schatting gebruikt de overheid een schattingstool. Met andere woorden: de computer zal voor jou een waardebepaling van je onroerende goederen vastleggen. Opgelet. Deze gratis schatting is bindend én zonder tegenverhaal.

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt een schattingsverslag als bindend als een (door de Vlaamse Belastingdienst) erkend schatter-expert een gemotiveerd schattingsverslag heeft opgesteld, en als het voldoet aan wettelijk vastgelegde vorm- en kwaliteitsvereisten. 

Een betrouwbaar en correct alternatief;

De landmeter-expert is door het Grondwettelijk Hof altijd als schatter erkend geweest als meest objectieve persoon. Het schatten van onroerende goederen is en blijft een expertise die meer omvat dan wat cijfers in een schattingstool invoeren.

Als landmeter-expert hebben wij het charter voor kwalitatieve schattingen ondertekend waardoor wij met onze waardebepalingen voldoen aan de eisen en opgenomen zijn op de VLABEL lijst. Hierdoor zijn wij bevoegd voor het opmaken van verslagen die kunnen dienen voor de aangifte van een nalatenschap.

 

Dien uw prijsaanvraag in via onderstaande formulier

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Privacyverklaring

Heeft u een vraag? Neem contact op!