Landmeter Expert Van Gele

De landmeter expert staat als raadsman en bemiddelaar met zijn juridische en stedenbouwkundige kennis over onroerende goederen op de juiste plaats om volledig onafhankelijk te oordelen.

Onderworpen aan de deontologie die de Federale Raad van Landmeters-experten oplegt bent u zeker van een discrete en efficiënte behandeling van al uw vragen en noden.

Ervaren

Meer dan 10 jaar landmeetkundige ervaring.

Nauwgezet

Wij werken met hoogwaardig en diverse nauwkeurige meettechnieken.

Betrokken

Een persoonlijke aanpak voor elk project groot of klein.

 

 

Dienstverlening - Landmeter expert

De titel van landmeter expert is beschermd in België door de wet van 11 mei 2003. “Expert” wijst hierbij op zijn kennis en deskundigheid ten opzichte van vastgoed. De landmeter zal dus niet enkel opmetingen uitvoeren maar evenzeer schattingen van vastgoed. Het afpalen van terreinen en het opmaken en ondertekenen van plannen die dienen ter grensherkenning zijn een exclusieve beroepswerkzaamheid van de landmeter-expert.

Om de titel van landmeter expert Van Gele te mogen dragen ben ik beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent in 2016 en Ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters-Experten onder het nummer LAN16 1671. Eveneens erkend als schatter-expert door de Vlaamse belastingdienst voor het uitvoeren van waardebepalingen in functie van de erfbelasting.

Heeft u een vraag?